Graham Rahal
United States
Pembalap

Graham Rahal

7