Bahrain
Event

GP Bahrain (2020)

27 Nov - 29 Nov
Event selesai

Jadwal

Waktu lokal Waktu Anda
26 Nov
Infografis 00:00
Selesai
26 Nov
Kamis 00:00
Selesai
27 Nov
Selesai
27 Nov
FP1 14:00
Selesai
27 Nov
FP2 18:00
Selesai
28 Nov
FP3 14:00
Selesai
28 Nov
Kualifikasi 17:00
Selesai
29 Nov
Prabalapan 00:00
Selesai
29 Nov
Pascabalapan 00:00
Selesai
29 Nov
Balapan 17:10
Selesai
Selesai
Selesai
Selesai
FP1
Selesai
FP2
Selesai
FP3
Selesai
Selesai
Selesai
Selesai
Selesai