MotoGP / Tes Pramusim Qatar

Tes trek basah, Sabtu